Nytt projekt - Hotell, Sveavägen

2012-11-21 10:32:06

Hotellet Sveavägen är en k-märkt byggnad som sitter ihop med kv. Träsket Sveavägen 44. Det är en gammal flickskola som skall bli hotell med 94 stycken rum i ca 8 plan. Håltagning, sanering, tungrivning samt lättrivning. Yttertaket byts ut samt ytterväggar längst upp. 2 stycken ”terrassbjälklag” rivs också.


Nyheter