AF Gruppen förvärvar Byggreturer

2013-07-02 14:58:13

AF Gruppen har tecknat avtal om förvärv av Härnösand Byggreturer AB. Avtalet innebär att AF Gruppen kommer att äga 100% av aktierna i bolaget.

Härnösand Byggreturer AB är ett ledande svenskt rivningsföretag som utför rivning och sanering av byggnader och fastigheter. Bolaget verkar främst i Stockholmsregionen, men genomför projekt i hela Sverige. Med en omsättning i 2012 på cirka 90 MSEK innebär förvärvet en avsevärd förstärkning av AF Gruppens satsning i den svenska rivningsmarknaden.

- Genom förvärvet av Härnösand Byggreturer AB tar AF ett stort steg mot att bli marknadsledande inom rivning i Sverige. Vi bedömer detta som en strategisk spännande möjlighet och ett förvärv som ger oss ett bra fundament för fortsatt lönsam tillväxt för AFs rivningsaktiviteter i Sverige, säger Pål Egil Rønn, koncernchef i AF Gruppen.

- Det ska bli spännande att fortsätta expansionen av Härnösand Byggreturer AB tillsammans med AF, säger VD i Härnösand Byggreturer, Johan Wallmark.

AF Gruppen är ledande i Europa inom rivning, miljösanering och återvinning av byggnader, industrianläggningar och offshoreinstallationer.

För ytterligare information:

Koncernchef AF Gruppen: Pål Egil Rønn, tel. +47 90 95 77 13
Koncerndirektör Miljö AF Gruppen: Arild Moe, tel. +47 91 37 62 65
VD Härnösand Byggreturer AB: Johan Wallmark, tel. + 46 70-390 03 84


Nyheter