Nytt projekt - Kv. Ugnen 3

2014-07-25 15:23:21

Entreprenaden avser lätt- och tungrivning av fastigheten Ugnen 3 i Solna. Fastigheten är en industribyggnad i 5 våningar med en bruttoarea om 2424m2. Fastigheten är från mitten av 40-talet.

Nyheter