Nytt projekt - Hotell Oden

2014-11-04 16:20:24

Projektet avser ombyggnad av ett hotell på Odenplan till bostäder. Vi utför invändig lättrivning och sanering.

Nyheter