Nytt projekt - Kungspassagen

2020-04-14 13:57:35

Vi utför invändig rivning och håltagning i en kontorsbyggnad i Uppsala.

Nyheter