Nytt projekt - Akuten Huddinge Sjukhus

2022-07-25 08:30:45

Vi utför invändig lättrivning i sjukhusmiljö. Sanering av asbesthaltiga ventilationsskarvar. Rivning av fläktrum.

Nyheter