Nytt projekt - Nordiska Museet

2022-10-06 09:35:30

Invändig lättrivning och håltagning för att förbättra tillgängligheten till och på Övre Galleriet, plan 7.

Nyheter