Förvärv av CD Boströms Borrtjänst

2012-03-14 09:12:18

Förvärvet är genomfört och all personal arbetar nu åt Härnösand Byggreturer AB.

Nyheter