Om företaget

AF Härnösand Byggreturer AB är ett rivningsföretag som grundades 1997. Nuvarande ägare är AF Gruppen. Vi utför bland annat selektiv rivning, tungrivning, totalrivning, industririvning, stenspräckning, betonghåltagning samt asbest- och PCB-sanering och har resurser att utföra helhetslösningar åt såväl stora som små kunder.
Byggreturer
Arbetare
Vi är verksamma i hela Sverige och har kontor i Stockholm samt Härnösand. Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier i Västernorrland och i Riv- och saneringsentrepenörerna.
Att kvalitetsäkra vår verksamhet fortlöpande är en naturlig process som gör att vår personal fortlöpande utbildas allt efter branschens utveckling. Våra arbetsledare har genomgått BI:s utbildning och alla andra anställdal har genomgått utbildning i "Heta Arbeten". För närvarande har vi ca 50-talet kollektivanställda och 9 arbetsledare.

Uppförandekod

Klicka här för att se vår uppförandekod

Miljö

Vårt miljösystem i företaget är väl utvecklat vilket innebär att vi sorterar allt rivningsmaterial i olika fraktioner vid varje rivningsobjekt för att spara både vår miljö och företagets kostnader. Vid rivning av hus sorteras allt organiskt material bort. När stommen är ren så rivs den med diverse olika grävmaskiner. Att riva miljömässigt kräver väl utbildad personal, vår personal är utbildade för all sorts rivning.

Återvinning